Praca Nowej Ery

Praca Nowej Ery służy Nam, jak i każdej żywej istocie. To tworzenie od siebie, to wyraz swojego wnętrza, swojej pasji, ciekawości. To robienie tego, co daje Nam radość, co jest wyrazem naszych talentów, potencjałów. To nie działanie wbrew sobie, z obowiązku. To tworzenie z wielką radością wnoszące harmonię w życie wszystkich istot na Ziemi, w życie całości. To nauka, samopoznanie, to misja, to tworzenie z miłością dla całości. To wprowadzanie coraz większej harmonii i piękna.

 

 

 Fragment książki Jarosława Ziółkowskiego „Cywilizacja Nowej Ery”

 
„...W naszych obecnych czasach, w Nowej Erze, zanim wybierzemy pracę, zastanawiamy się, czy służy ona wszystkim istotom, czy służy ona całości, całej naszej Cywilizacji. My wiemy, że to, co robimy innym, robimy i sobie. My wiemy, że każdy odczuwa skutki naszych postępowań. Iż po prostu jesteśmy wspólnym organizmem. Tak więc, gdy wybieramy pracę, myślimy głównie o tym, aby dawała Nam radość, aby była wyrazem Nas samych, naszych talentów. Z drugiej strony, aby wnosiła harmonię, radość, miłość wobec wszystkich istot. Szanujemy każdą istotę. Każda istota jest dla Nas ważna. Nikt nie jest ważniejszy, czy gorszy. U Nas nie ma wybrańców. Wszyscy są wspaniali. Nasza praca służy po prostu każdemu, każdej istocie. Wszystkim ludziom, zwierzętom, roślinom, kamieniom, wodzie, całej naturze, środowisku, całej Ziemi. Gdyby jakaś praca komuś nie służyła, gdyby choćby krzywdziła tylko garstkę żywych istot, i tak się jej nie podejmiemy. Jesteśmy po prostu potężną fontanną, wielkim wodospadem miłości...”

 

Kryteria Pracy Nowej Ery:

 

1. Praca wnosząca harmonię, ład w życie każdej istoty na Ziemi.

2. Praca dająca radość i zadowolenie Nam, jak i wszystkim żywym istotom.

3. Praca jako pasja, zabawa, nauka.

4. Praca jako wyraz tego, co tak najbardziej chcemy w życiu robić, to, co najlepiej potrafimy robić i służy każdemu.

5. Praca nie jako obowiązek, przymus, czy tylko zarobek, czy to, czego nie chce się robić.

6. Praca jako wyraz swoich talentów, marzeń, tego, co się chce w życiu robić, co się chce poznać, zgłębić.

7. Praca jako wyraz miłości wobec siebie, wobec całej Ziemi i wszystkich istot ją zamieszkujących.

 

Przykłady jako inspiracja:

 
*Prowadzenie sklepu ze zdrową żywnością.

*Budownictwo ekologiczne (z gliny, piasku, słomy, kamieni, drewna).

*Pisanie książek o radości, miłości, o optymistycznych wizjach przyszłości.

*Projektowanie, budowanie piramid w miastach, podnoszących wibrację otoczenia.

*Tworzenie ogrodów ekologicznych bez używania chemii, projektowanie terenów zieleni, sadzenie wielogatunkowych lasów.

*Tworzenie urządzeń, wynalazków, silników niezanieczyszczających środowisko.

*Tworzenie i prowadzenie szkoły bez ocen, przymusu, siania lęku, kładącej nacisk na samodzielne dochodzenie do wniosków, odkrywanie nowych możliwości (Szkoły Nowej Ery).

*Tworzenie filmów i innych dzieł sztuki (Sztuka Nowej Ery) inspirujących do tworzenia piękna, do radości, życia w zgodzie ze sobą.

*Prowadzenie sklepików z sokami owocowymi i warzywnymi robionymi na miejscu.

*Produkcja materiałów, urządzeń, przedmiotów itp. przyjaznych środowisku, przyrodzie, ludziom (dbanie o czystość wód, powietrza, gleb).

*Produkcja energii (elektrycznej, cieplnej) dla ludzi w oparciu o alternatywne źródła energii, służąca przyrodzie jak i ludziom. Niebędąca źródłem zanieczyszczeń. Dążenie do darmowej energii.

*Sprzedawanie i rozprowadzanie kolektorów słonecznych i innych wynalazków niezanieczyszczających środowisko.

*Uprawa żywności w oparciu o nawozy organiczne, bez używania chemii zatruwającej środowisko i żywność (z myślą o zdrowiu ludzi).

*Tworzenie produktów spożywczych bez chemii zatruwającej ludzki organizm.

*Prowadzenie przetwórni odpadów i śmieci na materiały użyteczne.

*Tworzenie projektów, programów wnoszących harmonię w różne dziedziny życia ludzkości.

 

 Najciekawsze prace zgodne z kryteriami Pracy Nowej Ery, przesyłane przez Państwo do Nas, będą umieszczane na tej stronie internetowej. Prace te mają stać się inspiracją dla innych do tworzenia Cywilizacji Nowej Ery, do tworzenia z myślą o sobie i innych.

 

Przysyłajcie do Nas artykuły na temat waszej działalności, firmy, świadczonych przez Was usług, sprzedawanych produktów. O tym dlaczego warto z waszych usług i produktów korzystać. Zareklamujcie waszą działalność wykazując, iż służy ona naszemu zdrowiu, środowisku, całej planecie. Możecie też stworzyć reklamę waszej działalności, a my dodatkowo utworzymy odnośnik do strony internetowej waszej firmy, pracy, czy jakiejkolwiek innej działalności. Z tej strony "Praca Nowej Ery" można wchodzić do waszej strony i korzystać z waszych usług.

 

Na tej stronie internetowej będą umieszczane różne najciekawsze materiały ukazujące Pracę Nowej Ery. Przesyłane przez Państwo do Nas materiały będą przez Nas wybierane. Te, które będą zgodne z kryteriami Nowej Ery zostaną umieszczone na tej witrynie. Materiały te mają ukazywać charakter określonego zawodu, pracy, na czym ona polega, czemu służy, jak wnosi harmonię w życie istot na Ziemi. W jaki sposób tworzy harmonię, ład na tej planecie.

 

 Na tej stronie mogą być umieszczane opisy wytwarzanych produktów, towarów, wyjaśnienia czemu służą, w jaki sposób wnoszą harmonię w nasze życie. Mogą to być opisy, informacje, zdjęcia wszelkiego rodzaju zawodów, prac, usług, które są zgodne z powyższymi kryteriami Nowej Ery, które służą całej planecie.

 

 Ta strona internetowa, wykaz pionierskich zawodów zwiastujących Nową Erę, ma być inspiracją dla innych do wyboru takiego zawodu, który byłby wyrazem bycia sobą, który dawałby radość, harmonię Nam, jak i wszystkim żywym istotom na Ziemi.

 

         

Prace proszę przesyłać e-mailem jaro1979@wp.pl

 

 „Stań się pionierem wkraczającej nowej rzeczywistości.

Inspiruj innych.”

 

 

Powrót do głównej strony